11.03.2022 Cuma, saat: 14.30- 17.00

Çocuk Kitabı Yayıncılığı ve Editörlüğü

Çocuk Kitabı Yayıncılığı ve Editörlüğü

Çocuk Kitabı Yazarlığı ve Editörlüğü her yıl binlerce eserin yayınlandığı ülkemizde, çocuk ve ilk gençlik alanında yeni başlıkta yayınlanan kitapların artış hızının diğer alanlara nazaran daha fazla olduğu gözlemlenmektedir. Çocuk kitaplarına ve çocuk edebiyatına olan bu ilgi, farklı alanlarda yayın yapan birçok yayıncının dikkatini çekmekte ve yayın programlarına çocuk kitaplarını da eklemelerine sebep olmaktadır.

 Türk yayıncılığının dünyaya açıldığı bu son yıllarda telif satışı açısından en şanslı alan çocuk kitabı gibi görünmektedir. Kısa olması sebebiyle okunması, karar vermesi ve çevirisi nispeten kolay olduğu için çocuk kitapları uluslararası pazarda en hızlı dolaşıma giren yayın çeşididir. Ülkemiz adına çocuk kitabı telif satışlarındaki bu artış heyecan vericidir.

Bu durum sektörde yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını da ortaya çıkarmaktadır. Zira diğer birçok yayın hizmetinde olduğu gibi ihtisaslaşmış editörlere ihtiyaç duyulmaktadır.

İstanbul Yazım Merkezi, yayıncılık ve edebiyat dünyasının en temel taşlarından olan editörlüğün kurumsallaşması ve bu mesleği yapmak isteyen editör adaylarının akademik ve mesleki bilgiler edineceği “Editörlük ve Yayıncılık Çalışmaları” atölyeleri düzenlemektedir. Çocuk Kitabı Yayıncılığı ve Editörlüğü programında Türkiye’de çocuk kitabı yayıncılığının durumu, metin öncesi editörlük, metin üzerinde editörlük, çocuk kitabı yayıncılığında projeler, Türkçe metin editörlüğü ile çeviri metin editörlüğü arasında ki farklar,  editörün sözlüklerle ve bilimsel yöntemlerle kurması gereken ilişki biçimi, iç tasarımın önemli detayları, kurmaca ve kurmaca dışı editörlükler, yayın süreçlerinin yönetimi, editörlerin bilmesi gereken hukuki durumlar  gibi konularda akademik ve teknik konular yer almaktadır.

Atölyeye katılan editör adayları aynı zamanda; basın bülteni, teknik çalışmalar, grafik tasarımcılarla sürdürülmesi gereken çalışma biçimini uygulama fırsatı bulacak ve künye, biyografi, içindekiler, dizin, notlar, kaynakça, kapak görseli, arka kapak yazısı yazma çalışmaları yapacaklardır.

Uygulamalar İstanbul Yazım Merkezi Çocuk Kitabı Yazarlığı atölyesinde yazılan eserler üzerinden gerçekleşecektir.

İçerik:
Atölye kapsamında aşağıdaki başlıklar altında çalışılacaktır.
• Editörlük mesleğinin çeşitli unvanlar altında çeşitlenmesi,
• Tanımı ve bulundukları mecralara göre değerlendirilmesi,
• Editörün genel olarak bilgi sahibi olması gereken hukuki mevzuatlar,
• Editörün ve iş arkadaşlarının görevleri,
• Editörün yetkileri, sorumlulukları, sınırları,
• Kitabın fiziksel ortamda tanımlanması,
• Kitabı oluşturan insan kaynaklı unsurlar.

Katılım Koşulları
1. 18 yaş üstü tüm adaylar müracaat edebilir.
2. Adaylar, 15.09.2022 tarihine kadar aşağıdaki belgeleri sisteme yükleyeceklerdir.
    a) Sunulan kataloğun incelemesi sonucunda tercih edilen başlığın raporu.
    b) Sunulan metin düzeltilmesi ve değerlendirilmesi.

Katılımcılardan Beklenenler
İstanbul Yazım Merkezi eğitim programları ücretsiz olup katılımcılarımızın, projemize mali destek sunan İSTKA’ya karşı uygulamaları gerçekleştirmek, okuma programlarına uymak ve derse devam etmek konularında sorumlulukları bulunmaktadır.
Bu sebeple;
1. Katılımcıların katılım belgesi alabilmeleri için 24 ders saatinin en az 20 saatine devam mecburiyeti vardır.
2. Katılımcıların görevlerini zamanında yapmaları gerekmektedir.
3. Katılım 25 kişi ile sınırlıdır.
4. Dersler 01.10.2022 tarihinde başlayacak ve 19.11.2022 tarihinde sona erecektir.
5. Hafta sonu yapılacak dersler yüz yüze, hafta içi yapılacak dersler online gerçekleşecektir.
6. Adaylar, kendilerinden beklenen iki ayrı raporu sisteme yükleyerek başvuruda bulunabilirler. Rapor göndermeyen adayların başvuruları hiçbir şekilde kabul edilmeyecektir.
7. Adaylar başvuruları aşağıdaki maddelere göre gerçekleştirecektir:
    a) Ekte yer alan iki kataloğu inceleyecekler. Sonra bu kataloglardan Türk çocuk kitabı yayın piyasasından seçecekleri 3 yayınevine, önerecekleri birer kitap hakkında proje teklif örneği hazırlamaları beklenmektedir. Bu teklif örneğinde hangi yayınevine neden önerdiğiniz, bu kitabı neden seçtiğiniz, bu kitabın o yayınevinin satışlarına nasıl katkı sunmasını beklediğiniz açıkça belirtilmelidir. Her bir teklif mektubu 500 (beş yüz) kelimeyi geçmemelidir.
    b) Adaylar ayrıca aşağıda yer alan Pia’nın Şarkısı adlı resimli hikaye kitabı formatında kaleme alınmış metin hakkında editöryel bir değerlendirme yazısı yazacaklardır. Bu yazıda metnin dili, üslubu, hedef yaş grubuyla olan ilişkisi, kurgusu konusunda değerlendirme yapacaklardır. Ayrıca yazara bu alanlarla ilgili önerileri varsa onları belirteceklerdir. Değerlendirme metninin 500 (beş yüz) kelimeyi geçmemesi gerekmektedir.
8. Adayların programa katılımları konusundaki bilgi  mail yolu ile iletilecektir.
9. Sorularınız için info@istanbulyazimmerkezi.com adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

İSTANBUL YAZIM MERKEZİ ÇOCUK KİTABI EDİTÖRLÜĞÜ VE YAYINCILIĞI MÜFREDATI
Hafta/ders Ders Planı (8 hafta / 14 bölüm / 4 ders saati 2+2 )  Tarih   Eğitmen Uygulama
1 Tanışma Türkiye’de çocuk kitabı yayıncılığına genel bir bakış, sektörün dinamikleri, meslek örgütleri 1.Eki yüzyüze Zeynep Gülsüm Sağlam
Melike Günyüz
Ofis programlarının tanıtılması, meslek örgütü web sayfaları, uluslararası yayıncılık örgütleri
Yayıncılık çeşitleri. Bir yayınevinin departmanları.  5.Eki online Zeynep Gülsüm Sağlam
Melike Günyüz
Mesleğimiz Yayıncılık Projesi Tanıtımı
2 Çocuk edebiyatı Nedir? Çocuk edebiyatının dünyadaki ve Türkiye’deki durumu nedir? 8.Eki yüzyüze Ebru Akkaş Metin değerlendirme incelemeleri
Çeviri kitap editörlüğü: Metin seçimi, hukuki süreçler, çevirmen editör ilişkisi. 12.Eki online Ebru Akkaş Metin değerlendirme incelemeleri
3 Kitap bilgisi (Kağıt çeşitleri, cilt çeşitleri, ebat belirleme, renkli basım) 15.Eki yüzyüze Zeynep Gülsüm Sağlam Metin değerlendirme incelemeleri
Yayınevi iş akış süreci. (Malzeme tedariği, matbaa iş takibi, ozalit kontrolü, baskı onayı, vb.) 19.Eki online Zeynep Gülsüm Sağlam Metin değerlendirme incelemeleri
4 Farklı teknolojilerle metnin dağılması (Ekitap, Sesli Kitap)
Dağıtım, tanıtım, satış ve pazarlama aşamalarında editörün katkıları.
Telif Haklarının önemi. Telif Yasası incelemesi. 
22.Eki yüzyüze Zeynep Gülsüm Sağlam Metin değerlendirme incelemeleri
Künye, biyografi, içindekiler, dizin, notlar, arka kapak ve bülten, kaynakça gibi paratekstlerin çalışılması.Tasarım, kapak ve iç düzenlemenin önemi.  26.Eki online Ayşe Adaş, Zeynep Gülsüm Sağlam Metin değerlendirme incelemeleri
5 Yazar ve çizer ortak çalışma süreçleri 2.Kas online Keriman Güldiken Metin değerlendirme incelemeleri
Dosya Değerlendirme, kitap raporlama. 5.Kas yüzyüze Keriman Güldiken Dosya/ Kitap Raporu  
6 Uluslararası Kitap fuarlarında kitap seçimi, kitap satışı. 9.Kas online Burcu Ünsal Çekiç Proje editörlüğü kitap öneri dosyası
Değerlendirme 12.Kas yüzyüze Melike Günyüz Sözleşme Örnekleri

Pia'nın Şarkısı

Scallywag Guppy

Haberdar Olun

Bu web sitesi, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteklediği İstanbul Yazım Merkezi Projesi kapsamında hazırlanmıştır.
İçerik ile ilgili tek sorumluluk İstanbul Yazım Merkezine ait olup İSTKA veya Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamaktadır.