11.03.2022 Cuma, saat: 14.30- 17.00

Kurmaca Eser Yazarlığı

Kurmaca Eser Yazarlığı

Öykü ve roman, insanın yeryüzündeki bitimsiz serüveni de diyebileceğimiz yaşamın dümdüz ve sıkıcı çizgisi içinden, farklı yöntem ve tekniklerle çekilip alınan, ona paralel, birer açık yapıt örneği olarak, anlam ve estetikle zenginleştirilen kurmaca metinlerdir. İnsan ve yaşamı kurmaca ile anlam kazanır, onların problemleri kurmaca ile yeniden ele alınabilir. 

Kurmaca ile ilgili uğraşların başında yazarlık, editörlük, çevirmenlik ve eleştirmenlik gibi meslekler  gelir. Bu entelektüel eğilimleri tamamının okurluk mesleği ile yakından ilgisi vardır.  Daha da ilginç olanı, işe henüz girişmişken bile, kendi metninizin ilk okuru, ilk denetimcisi olursunuz.  Bu bakış açısı ile tasarlanan kurmaca eser yazarlık atölyesi genel olarak şunları içermektedir:

 • Modern yapıtlar doğrultusunda metin çözümlemeleri.
 • Kurmacanın teknik, görgü, yordam ve bilinci üzerine tartışmalar.
 • Sınıf içi ve sınıf dışı farklı teknikler doğrultusunda uygulamalar.
 • Kurmaca metinler üzerine yazılmış kuramsal ve teknik eserlerin değerlendirilmesi.
 • Üretilen metinlerin yeniden çalışılması.

İçerik

   Atölyede aşağıdaki başlıklar altında çalışmalar yürütülecektir.

 •  İnsanın yazma eylemiyle, yazınla, anlatı ve kurmacayla ilişkisi. 
 • Kurmacanın temel öğeleri, gerçeklik soruşturması ve düş gücü. Diğer temel kavramlar.
 • Bir metnin  hazırlanma süreci, bu sürecin temel unsurları.
 • Dili doğru kullanarak anlatıda ifade doğruluğu, yalınlık, teknik ve üslup arayışı.
 • Kurmacada karakterin önemi.
 • Kurmacada karakter oluşturma.
 • Yazıda betimleme, çok anlamlılık, eksiltme ve atmosfer ve bu doğrultuda uygulama.
 • Bir metnin yeniden çalışılması.
 • Açık yapıtın tanımı üzerinden kurgu.
 • Kurgu ve onun temel unsurları.
 • Okuduklarınıza ve yazdıklarınıza eleştirel bir bakış açısı sağlayacak özelliklerin ve bu konudaki temel yapıtların kısa değerlendirmesi.
 • Uygulama ve metin çözümleme.
 • Dünya ve ülkemiz edebiyatının seçkin eserleriyle tanışma; bu eserlere yönelik uygulama ve metin çözümleme.
 • Roman ve öyküde yeni yaklaşımlar doğrultusunda onların diğer sanatlarla olan ilişkisi.

Okuma Listesi

ATILGAN, Yusuf; Tüm Öyküleri. Can Yayınları, İstanbul, 2019.
BLOOM, Harold; Etkilenme Endişesi, Bir Şiir Teorisi. Çev. Ferit Burak Aydar, Metis Yayınları, İstanbul, 2008.
BOOTH, Wayne; Kurmacanın Retoriği. Çev. Bülent O. Doğan, İstanbul, 2017.
CALVINO, Italo; Amerika Dersleri. Çev. Kemal Atakay, YKY, İstanbul, 2017.
ECO, Umberto; Açık Yapıt. Çev. Tolga Esmer, Can Yayınları, İstanbul, 2019.
ECO, Umberto; Anlatı Ormanlarında Altı Gezinti. Çev. Kemal Atakay, Can Yayınları, İstanbul, 2019.
FULFORD, Robert; Anlatının Gücü, Kitle Kültürü Çağında Hikâyecilik. Çev. Ezgi Kardelen, Kolektif Kitap, İstanbul, 2017.
HOLST, Spencer; Kedilerin Dili, Çev. Abdullah Başaran, Dedalus, İstanbul, 2017.
CANETTİ, Elias; Elli Karakter, Çev. Şemsa Yeğin, Payel Yayıncılık, İstanbul, 2004.
RULFO, Juan; Pedro Paramo. Çev. Süleyman Doğru, Doğan Kitap, İstanbul, 2019.
WOOD, James; Kurmaca Nasıl İşler? Çev. Ekin Bodur, Ayrıntı Yayınları, İstanbul 2013.

Katılımcılardan Beklenenler

 İstanbul Yazım Merkezi eğitim programları ücretsiz olup katılımcılarımızın, projemize mali destek sunan İSTKA’ya karşı uygulamaları gerçekleştirmek, okuma programlarına uymak ve derse devam etmek konularında sorumlulukları bulunmaktadır. Bu sebeple;

1. Katılımcıların sertifika alabilmeleri için 24 ders saatinin en az 20 saatine devam mecburiyeti vardır.
2. Katılımcıların yazı denemelerini zamanında yapmaları gerekmektedir.
3. Katılımcıların haftalık okumaları yaparak atölyeye katılmaları çok önemlidir.
4. Program sonrası eğitmenlerin uygun bulduğu katılımcılarla birebir yazı çalışmalarına devam edilecektir.
5. Katılım 25 kişi ile sınırlıdır.  Yazarlık eğitimlerine  18 yaş üstü bütün İstanbullular müracaat edebilir. 
6. Katılımcıların örnek metinleri, ifade yetenekleri ve deneyimleri programa katılmaları konusunda ön ve ikinci elemede etkili olacaktır. Adayların programa katılımları konusundaki bilgi  mail yolu ile iletilecektir.
7. Sorularınız için info@istanbulyazimmerkezi.com adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

 

Hafta Ders Planı Gün Saat Eğitmen Moderatör Uygulama Okuma Listesi
1. Hafta Tanışma ve ilk kavramlar: Kurmacanın doğası ve gerçekliğin icadı. Cesaret, hayal gücü. İçerik belirleme. 21 Mayıs Cumartesi Yüz Yüze 14:00-16:30 Bülent Ayyıldız Sedat Demir Sınıf içi: Oulipo tekniğiyle öykü denemesi Anlatının Gücü, Fulford s. 37-63.
Açık yapıtın tanımı: Açık yapıt ile kapalı metnin ayrımı. Oyun, boşluk, belirsizlik, sis etkisi kavramları. 25 Mayıs Çarşamba Online 20:00-22:00 Bülent Ayyıldız Sedat Demir Spencer  Holst Açık Yapıt, Umberto Eco, s. 63-96.
2. Hafta Metnimize eleştirel bakış geliştirme: Metinlere hazırlanırken ve nihayetinde sorulması gereken temel sorular ve eksiltmenin yöntemleri, anlam ve estetik sorunları 28 Mayıs Cumartesi Yüz Yüze 14:00-16:30 Bülent Ayyıldız Sedat Demir Spencer Holst Eğitmen notları
Teknik, yordam, görgü ve bilinç gibi kavramlar doğrultusunda yazarın birikimi 1 Haziran Çarşamba Online 20:00-22:00 Bülent Ayyıldız Sedat Demir Spencer Holst Kurmaca Nasıl İşler, James Wood, s. 13-37.
3. Hafta Kurmaca'nın işleyişi: Etkilenme endişesi, büyük yapıtlarda işleyiş, sorunlar ve çözümleri 4 Haziran Cumartesi Yüz Yüze 14:00-16:30 Tuna Yukay Sedat Demir Spencer Holst Etkilenme Endişesi, Harold Bloom, s.7-28.
Kurmacada son yüzyıl oluşumlarına bir bakış ve metinlerarasılığın üretilen metinlerle ilişkisi. 8 Haziran Çarşamba Online 20:00-22:00 Tuna Yukay Sedat Demir Elli Karakter/ Elias Canetti Amerika Dersleri, Italo Calvino, s. 15-73.
4. Hafta Karakterimizle karşılaşmak: Tip, karakter, arketipler, antagonist, protogonist. 11 Haziran Cumartesi Yüz Yüze 14:00-16:30  Müge İplikçi Sedat Demir Elli Karakter/ Elias Canetti Anlatı Ormanlarında Altı Gezinti, Umberto Eco, s. 53-87.
Karakterimizi oluşturmak: Yeniden yazım için karakter ve içerik belirlemek. 15 Haziran Çarşamba Online 20:00-22:00 Neslihan Önderoğlıu Sedat Demir Elli Karakter/ Elias Canetti Yusuf Atılgan, Saatların Tıkırtısı.
5. Hafta Anlatıcının konumu, metinlerin kurması gereken mesafe ve yakınlık olguları. Metafor, atmosfer, bakış açıları, gerçek ve yapay kurmaca. 18 Haziran Cumartesi Yüz yüze 14:00-16:30 Bülent Ayyıldız Sedat Demir Yeniden Yazım Pedro Paramo, Rulfo.
Kurgu: Zaman yönetimi, tasarım, gerçek zaman-kurmacanın zamanı. Kurgu: Yazarın zihni, paralepsis-analepsis. 22 Haziran Çarşamba Online 20:00-22:00 Tuna Yukay Sedat Demir Yeniden Yazım Kurmacanın Retoriği, Booth s. 188-225.
6. Hafta Kurmacanın modern ve postmodern süreci, postmodern teknikler: Üst kurmaca, bilinç akışı, parodi, pastiş, vb 25 Haziran Cumartesi Yüz Yüze 14:00-16:30 Bülent Ayyıldız Sedat Demir Yeniden Yazım Ödevler
Kurmacanın tarihinde yazarın sınırları, özgünlüğü ve özgürlüğü 29 Haziran Çarşamba Online 20:00-22:00 Tuna  Yukay Sedat Demir Yeniden Yazım Ödevler

Haberdar Olun

İbn Haldun Üniversitesi, Taş Mektep Yerleşkesi Yenimahalle, Hazırlık Sk. No:10, 34142 Bakırköy/İstanbul

Bu web sitesi, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteklediği İstanbul Yazım Merkezi Projesi kapsamında hazırlanmıştır.
İçerik ile ilgili tek sorumluluk İstanbul Yazım Merkezine ait olup İSTKA veya Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamaktadır.